Mūsų veikla

2018 metais Asociacija „Totoriškas skonis“ tapo tarptautinio plovo virimo čempione Druskininkų mieste. Taip pat verta paminėti, kad Asociacijoje dažnai lankosi garbūs žmonės.


Už savo veiklą Asociacija yra gavusi ne vieną ypatingą apdovanojimą bei padėką už bendruomeninės veiklos puoselėjimą ir savo kultūros sklaidą bei saugojimą.
Asociacijai nuo pat jos įsteigimo vadovauja pirmininkas Tairas Kuznecovas. Nuolatinis dalyvavimas įvairiuose festivaliuose, parodose, TV3 laidose, projektuose - ne abejotinas Asociacijos „Totoriškas skonis“ pirmininko Tairo Kuznecovo nuopelnas.


Jo veikla ne tik puoselėja, saugo ir reprezentuoja Lietuvos totorių kultūrinį paveldą, bet ir stiprina tarpkultūrinį dialogą.T. Kuznecovo pastangomis buvo vykdomas LEADER programos projektas, kuriuo dėka Nemėžyje pastatytas ir 2015 m. atidarytas bendruomenės kultūros centras, kuris su laiku tapo nė tik totorių, bet visų Nemėžio gyventojų traukos centru.


2019 m. T. Kuznecovas aktyviai dalyvavo, organizuojant ir įgyvendinant projektą „Nemėžio totorių kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas“. Taip pat įgyvendintas ES projektas „Totorių bendruomeninio verslo pradžia: totorių virtuvė ant ratų“.
Projektų organizatoriai ir rėmėjai - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos LEADER, Vilniaus rajono veiklos grupė ir Nemėžio totorių bendruomenė.


T. Kuznecovo pastangos ir įdirbis įvertinti Kultūros ministerijos (2015 m.), Tatarstano Respublikos Prezidento padėkos raštu (2015 m.) ir kitų institucijų įvairiomis padėkomis.


Asociacijos nariai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei, Tautinių mažumų departamentui prie LR VyriausybėsLietuvos istorijos instituto vyresniajam mokslo darbuotojui dr.

Žilvyčiui Šakniui, prof. habil. dr. Libertui KlimkaiVilniaus universiteto mokslo daktarei Galinai Miškinienei„PakMarkas“ generaliniam direktoriui Virginijui Gumbaragiui bei visiems geros valios žmonėms už jų iniciatyvos paskatinimą ir stiprų palaikymą.